Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Kozłowski-Pędzle Kancelarczyk-Kozłowska Spółka Jawna.

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kozłowski-Pędzle Kancelarczyk-Kozłowska Spółka jawna z siedzibą w Motycz 142A, 21-030 Motycz, REGON 060524370, NIP 713-303-19-83, e-mail: [email protected]
1.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się pod adres e-mail: [email protected]ędzle.com.pl
1.3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 RODO w szczególności:
a. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową;
b. w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody;
c. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
d. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
e. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
f. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
g. do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem Administratora niezbędne.
1.5. Dane mogą być udostępniane poniższym podmiotom, w celu prawidłowej realizacji usług:
- dostawcy usług transportowych
- dostawcy usług informatycznych
- dostawcy usług prawnych i księgowych
- podwykonawcy w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora.
1.6. Dane będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą zleconą przez Klienta.
1.7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
1.8. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
1.9. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
1.10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
1.11. Administrator informuje, że dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w myśl art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Witryna stworzona na platformie